Petra & Bonito

There are only two emotions that belong in the saddle; one is a sense of humor and the other is patience.

Prevod: Le dvoje čustev spadajo v sedlo; smisel za humor in potrpežljivost.

In to dvoje opisuje Petro bolje, kot tisoče drugih besed. Vesela sem, da jo poznam in, da se od nje učim. ♥

Portreti